Skip to content
Bulunduğunuz Sayfa : Anasayfa
İSTANBUL ADLİYESİ 2016 YILI BİLİRKİŞİ BAŞVURULARI BAŞLADI...
İstanbul Adliyelerinde 2016 yılında görev yapacak bilirkişilerin belirleneceği bilirkişi listesi için başvurular 01 Ekim 2015 tarihinde başladı. Bilirkişi başvuru şartları ve başvuru şekli ile ilgili İstanbul İlk Derece Mahkemeleri Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığının ilanı sayfamızda yer almaktadır. (ilanı görmek için başlığı tıklayınız.)

Bilirkişi başvuru formu için Yaşar ASLAN web sitesine yönlendiriliyor...

 
Yaşar Aslan Web Sitesindeyiz...
İSTANBUL ADLİYESİ 2015 YILI KESİNLEŞEN BİLİRKİŞİ LİSTESİ AÇIKLANDI...
Yemin Öncesi Bilirkişi Listesini görmek için alttaki
http://www.yasaraslan.com.tr
linkini tıklayınız...


http://www.yasaraslan.com.tr

sitesi üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz...


 • Şirketlere Özel Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
 • Resmi Bilirkişilik (Ticaret Mahkemelerinde)
 • Özel Bilirkişilik (Taraf Bilirkişiliği)
 • Uzman Tanıklık
 • CMK m.67/6 Kapsamında Uzman Mütalaası (Özel Bilirkişi Raporu) Hizmetleri
 • HMK m.293 kapsamında Uzman Görüşü (Özel Bilirkişi raporu) Hizmetleri
 • İflas Erteleme davalarında borca batıklık bilançosu ve iyileştirme projelerinin hazırlanması hizmetleri
 • Ticaret Mahkemelerinde görülen; Alacak, İtirazın İptali, Tazminat, İstirdat, Şirket birleşmesi ve bölünmesi, Menfi tespit, İflas erteleme davalarında özel bilirkişi incelemesi ve raporlaması hizmetleri ile mahkemece aldırılan bilirkişi raporlarının incelenerek, bilirkişi raporuna karşı itiraz konularının tespit edilmesi
 • Şirketlere ve Avukatlara Özel, Bilanço Okuma Teknikleri ve İspatlama Konusunda Farkındalık Eğitimleri
 • Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü, (Partner Hukuk Büroları ile) Vergi Davalarının Açılması ve Sonuçlandırılması
  Hizmetleri sunulmaktadır...
 
Adaletlogo.jpg İSTANBUL ADLİYESİ 2014 YILI BİLİRKİŞİ LİSTELERİ AÇIKLANDI...


İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından 2014 yılı için oluşturulan bilirkişi listesi açıklandı. Geçen yıl Ceza ve Hukuk mahkemeleri için ayrı ayrı olmak üzere iki ayrı bilirkişi listesi yayınlanmıştı. Bu yıl Ceza ve Hukuk mahkemeleri için tek bilirkişi listesi yayımlandı. Ancak listede bilirkişinin hangi listeyi tercih ettiği bilgisi ilave edildi.

İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 2014 yılı bilirkişi listesinde yer alan arkadaşlarımıza başarılar dileriz.


2014 Yılı bilirkişi listesini görmek için buraya tıklayınız...

Adalet Bakanlığı Logo İSTANBUL ADLİYESİ 2014 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI
01 EKİM 2013 TARİHİNDE BAŞLADI...


İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından 2014 yılı için oluşturulacak bilirkişi listelerine ilişkin ilan yayımlandı. Bahsi geçen ilanda bilirkişilik başvuru şartları, başvuruların şekli, bilirkişiliğe kabul veya red işlemleri, bilirkişilik yemini için belirlenen günler ile bilirkişi listelerinin ilanına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

İstanbul Adliyesi bilirkişilik başvuruları 31 Ekim 2013 tarihinde sona erecektir.

Bilirkişilik başvuruları her yıl Ekim ayında yenilenmekte olup, halen bilirkişi listesinde kayıtlı olanların da yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sayfamızda yayımlanan ilan İstanbul Adliyesi için geçerli olup, diğer illerde başvuru şekli farklı olabilir. İstanbul dışındaki iller için bulundukları ilin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığından bilgi alınması gerekmektedir.

2014 Yılı bilirkişi ilanı ve başvuru formuna ulaşmak için buraya tıklayınız...

Adalet Bakanlığı LogoBİLİRKİŞİLİKTE DEVRİM GİBİ UYGULAMA...

Bilindiği gibi 8 Nisan 2012 tarihinde yayımlanan Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 13/3.maddesinde "Aynı bilirkişiye, listenin geçerli olduğu bir yıl içerisinde seri olmayan davalarda en fazla üç yüz... dosyada görevlendirme yapılabilir" hükmü yer almaktadır. Bu kural 15 Ocak 2013 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Şu anda yapılan görevlendirmelerde sistem otomatik olarak dosya sayısını kontrol etmekte ve 300 dosyanın üzerinde görevlendirme yapılmasına izin vermemektedir.

Ancak, sistemin yeni uygulamaya geçmiş olması sebebiyle bazı sıkıntılar da yaşanmaktadır. Örnek olarak; bilirkişinin daha önce raporunu düzenleyerek mahkemeye teslim etmiş olduğu, reddiyatı kesilmiş dosyalar ile kararlı dosyaların dahi sisteme teslim edildi olarak kaydedilmemesi sonucunda, bu dosyalar halen bilirkişilerin üzerinde görünmekte ve sistem yeni görevlendirme yapmamaktadır. Konu ile ilgili şikayetler Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na iletilmiş olup, sorunların giderilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

İSTANBUL ADLİYESİ 2013 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ AÇIKLANDI

2013 yılı için bilirkişilik müracaatında adaylar Hukuk Mahkemeleri veya Ceza Mahkemeleri bilirkişi listesine girmek için tercih yapabildikleri gibi, her ikisine de aynı form ile başvuru yapabilmektedir. Yapılan tercihlere göre İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, 2013 yılında ilk kez Hukuk Mahkemeleri ve Ceza Mahkemeleri için iki ayrı bilirkişi listesi oluşturuldu. Bu sebeple her iki listeyi tercih eden adaylar, iki listede de yer almaktadır. İstanbul Adliyesi Hukuk Mahkemeleri ve Ceza Mahkemeleri için kesinleşen bilirkişi listelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Adliyesi 2013 Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi Listesi İçin Buraya Tıklayınız...

İstanbul Adliyesi 2013 Ceza Mahkemeleri Bilirkişi Listesi İçin Buraya Tıklayınız...

Adalet Bakanlığı LogoİSTANBUL ADLİYESİ 2013 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ

2013 Yılına ilişkin bilirkişilik başvuruları İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından değerlendirilmiş olup, bilirkişiliğe kabul edilenler ve başvurusu reddedilenler tespit edilmiştir. Bilirkişiliğe kabul edilenler için ilk kez bu dönemde liste yayınlanmayacaktır. Bu dönem İNTERAKTİF ekrandan TC Kimlik numarası girilmek sureti ile her bilirkişi ancak kendi bilgilerini görüntüleyebilecek ve aynı ekrandan YEMİN İÇİN RANDEVU alabilecektir. Ekrandan bir başkası ile ilgili bilgilerin görülmesi mümkün olmayacaktır.

İNTERAKTİF Bilirkişi sorgulama ekranı için buraya tıklayınız...

Adalet Bakanlığı LogoİSTANBUL ADLİYESİ 2013 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI 31 Ekim 2012 tarihinde sona erdi...

Başvurular, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından 01 Kasım 2012 - 30 Kasım 2012 tarihleri arasında değerlendirilecek olup, belgelerinde eksiklik tespit edilen bilirkişi adaylarına 1 hafta süre verilerek, eksikliklerin giderilmesi istenecektir. Eksikliğin belirtilen sürede giderilmemesi halinde red kararı verilecektir.

İncelemeler tamamlandıktan sonra 30 Kasım 2012 tarihinde yemine gelecek olan bilirkişi adayları listesi yayınlanacaktır. 10, 11, 12, 13 ve 14 Aralık günlerinde saat 11:00, 14:00 ve 16:00'da İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonunda yemin töreni düzenlenecektir. Belirlenen saatler dışında yemin için ayrıca tören düzenlenmeyecektir.

Bilirkişi İlanı ile bilirkişi başvuru belgesi, adres beyanı ve bilgi formuna alttaki linkten ulaşabilirsiniz.
Adalet Komisyonu'nun İLANI ve BAŞVURU BELGESİ için tıklayınız...

İSTANBUL ADLİYESİ 2012 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ AÇIKLANDI

İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na HUKUK MAHKEMELERİ için yapılan bilirkişilik başvuruları komisyon tarafından değerlendirilmiş olup, bilirkişi listesine kabul edilenlere 18-22 Haziran tarihlerinde bilirkişi yemini yaptırılmıştır. Yemin sonrasında İstanbul ili 2012 yılına ait HUKUK MAHKEMELERİ bilirkişi listesi komisyon tarafından onaylanmıştır. 2012 Yılında Hukuk Mahkemelerinde bu listede isimleri bulunan bilirkişiler görevlendirilecektir.
İstanbul 2012 HMK Bilirkişi Listesini Görmek İçin Buraya Tıklayınız..


İSTANBUL ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU TARAFINDAN
HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN OLUŞTURULAN BİLİRKİŞİ LİSTESİ AÇIKLANDI...

Açıklanan bilirkişi listesi yemin öncesi liste olup, yemin işlemlerinin tamamlanmasından sonra kesinleşecektir. Listede ismi bulunan kişilerin 18 - 22 Haziran (18 ve 22 dahil) tarihleri arasında 14:00 - 16:30 saatleri arasında İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu huzurunda yemin etmeleri gerekmektedir. Yemin işlemini yapmayan kişiler listeden çıkarılacaktır.
Yemin öncesi HMK bilirkişi listesini görmek için tıklayınız...

İSTANBUL ADLİYESİ 2012 YILI KESİNLEŞEN BİLİRKİŞİ LİSTESİ AÇIKLANDI

İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na yapılan bilirkişilik başvuruları komisyon tarafından değerlendirilmiş olup, bilirkişi listesine kabul edilenlere 05-16 Aralık tarihlerinde bilirkişi yemini yaptırılmıştır. Yemin sonrasında İstanbul ili 2012 yılına ait bilirkişi listesi komisyon tarafından onaylanmıştır. 2012 Yılında Adli Yargı Kurumları ile Hukuk Mahkemelerinde bu listede isimleri bulunan bilirkişiler görevlendirilecektir.
İstanbul ili 2012 Bilirkişi Listesini Görmek İçin Buraya Tıklayınız...


İSTANBUL ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONUNA KAYITLI BİLİRKİŞİLERİN YEMİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI...
Bilirkişilerin yemin işlemleri 05-16 Aralık tarihleri arasında tamamlanmış olup, 2012 yılına ait kesinleşen bilirkişi listesi İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra bu sayfada yayınlanacaktır.
Yemin öncesi listeyi görmek için tıklayınız...

İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu
2012 Yılı Bilirkişi Listesi Açıklandı. Söz konusu liste yemin öncesi liste olup, bilirkişi listeleri yemin işleminden sonra kesinleşecektir. Listeyi görmek için alttaki linki tıklayınız...

İstanbul 2012 Bilirkişi Listesi...
(Görüntülemek için bilgisayarınızda Adobe Reader programı yüklü olmalıdır)


Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi
30 Eylül 2011 Tarih ve 28070 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
1 Ekim 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Bilirkişi Ücret Tarifesini görmek için alttaki linki tıklayınız.
Bilirkişi Ücret Tarifesini Görmek İçin Buraya Tıklayınız...

İSTANBUL ADLİYESİ 2012 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI
31 Ekim 2011 tarihinde sona erdi...
İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından bilirkişiliğe kabul edilenlere ait liste 28 Kasım 2011 tarihinde açıklanacaktır. Adalet Komisyonu tarafından açıklanan bilirkişi listesi bu sayfada da yayınlanacaktır. Bilirkişi olmak için gerekli şartlar ve bilirkişi başvuru dilekçesine alttaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Adalet Komisyonu'nun Bilirkişi İlanını Görmek İçin Buraya Tıklayınız...
Bilirkişi Başvuru Formu İçin Buraya Tıklayınız...

ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ ve KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
tarafından düzenlenen 9. ADLİ BİLİMLER SEMPOZYUMU
28-29-30 Nisan 2011 tarihlerinde TRABZON'da yapıldı...
ADLİ BİLİMLERDE BİLİRKİŞİLİK konulu sempozyumda, İstanbul Bilirkişiler Derneği başkanı SMMM Yaşar ASLAN "Özel bilirkişilikte kalite ve standart" konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumu İzlemek İçin Tıklayınız...


Yaşar Aslan Uygulamalı Bilirkişilik Rehberi kitabıİstanbul Bilirkişiler Derneği Başkanı
Yaşar Aslan 'ın
UYGULAMALI
BİLİRKİŞİLİK
REHBERİ
kitabı yayımlandı...
Sayfa sayısı : 433
Kağıt : 1. Hamur
Ebat : 16,5 x 23,5 büyük boy
ISBN : 978 605 5928 39 1
Basım tarihi : Şubat 2010
Büyütmek için resmin üstüne tıklayınız...
Kitabı Temin Edebileceğiniz Satış Noktaları
Seçkin Yayıncılık A.Ş. Strazburg Cad. 23/B Sıhhiye - ANKARA Tel: (0312) 230 52 62
Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye - ANKARA (0312) 309 52 48
Abide-i Hürriyet Caddesi No: 179/E (Eski Şişli Adliyesi Altı) Şişli - İSTANBUL
Tel: (0212) 234 34 77
Bilge Hukuk Yayınları İlkiz Sokak No:16/C Sıhhiye - ANKARA Tel: (0312) 230 87 74
İstanbul Adalet Sarayı C Blok Girişi Çağlayan - İSTANBUL

Vedat Kitapçılık Ltd.Şti. Abide-i Hürriyet Cad. No:207 Şişli-İSTANBUL Tel: (0212) 240 12 54

İçindekiler
1. CEZA MUHAKEMESİNDE BİLİRKİŞİLİK
1.1 Bilirkişilik nedir?
1.2 Bilirkişi kime denir?
1.3 Bilirkişi olmanın şartları
1.3.1 Bilirkişi olmak isteyen gerçek kişilerde aranan şartlar
1.3.2 Bilirkişi olmak isteyen tüzel kişilerde aranan şartlar
1.4 Nasıl bilirkişi olunur?
1.5 Bilirkişilik müracaatları
1.6 Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler
1.7 Bilirkişi listelerinin oluşturulması
1.8 Bilirkişi yemini
1.9 Bilirkişi listelerinin ilanı
1.10 Bilirkişi listelerine girecek uzmanlık alanları nasıl belirlenir?
1.11 Bilirkişilik için öğrenim şartı varmıdır?
1.12 Bilirkişinin atanması
1.13 Bilirkişi olarak atanabilecekler
1.14 Bilirkişinin görevi kabul yükümlülüğü
1.15 Atama kararı ve incelemenin yürütülmesi
1.16 Bilirkişi raporu ve uzman mütalaası
1.17 Duruşmada bilirkişinin açıklaması
1.18 Bilirkişinin reddi
1.19 Bilirkişilikten çekinme ve bilirkişi olarak dinlenemeyenler
1.20 Görevini yapmayan bilirkişilere uygulanacak işlemler
1.21 Bilirkişilerin gider ve ücretleri
2. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARINDA BİLİRKİŞİLİK
2.1 Soruşturma aşamasında bilirkişilik
2.1.1 Soruşturma aşamasında karşılaşılabilecek kavramlar
2.1.2 Soruşturma dosyalarında bilirkişi raporunun düzenlenmesi
2.2 Kovuşturma (yargılama) aşamasında bilirkişilik
2.2.1 Kovuşturma aşamasında karşılaşılabilecek kavramlar
2.2.2 Kovuşturma aşamasında bilirkişinin dikkat etmesi gereken hususlar
2.2.3 Bilirkişinin atanması ve inceleme süreci
2.2.4 Bilirkişi raporunun düzenlenmesi
2.3 Bilirkişiye doğrudan soru yöneltme
2.4 Duruşmada rapor, belge ve diğer yazıların okunması
2.5 Bilirkişi raporunun mahkeme kararına etkisi
2.6 Soruşturma ve kovuşturma evresinde bilirkişi ücreti
2.7 Ceza mahkemelerinde bilirkişi raporuna itiraz
3. MEDENİ USUL HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK
3.1 Hukuk mahkemelerinde karşılaşılabilecek kavramlar
3.2 Hukuk mahkemelerinde bilirkişinin atanması ve inceleme süreci
3.2.1 Bilirkişinin atanması
3.2.2 Mahkemeye gelmeyen veya görevden kaçınan bilirkişiler
3.2.3 İnceleme süreci ve bilirkişi raporunun düzenlenmesi
3.2.4 Bilirkişi raporunun düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar
3.3 Hukuk mahkemelerinde bilirkişi raporuna itiraz
3.4 Hukuk mahkemelerinde bilirkişi ücreti
3.5 Bilirkişi raporunun bağlayıcılığı
3.6 Yanlış veya yanıltıcı bilirkişi raporu
4. İDARİ YARGI KURUMLARINDA BİLİRKİŞİLİK
4.1 İdari dava türleri
4.2 İdari yargının yetkisi
4.3 İdari yargı kurumlarında bilirkişi incelemesi
4.4 İdari yargıda bilirkişi raporuna itiraz
5. BİLİRKİŞİ VE BİLİRKİŞİLİKLE İLGİLİ YASAL HÜKÜMLER
5.1 C.M.K’da bilirkişilikle ilgili maddeler
5.2 H.U.M.K’da bilirkişilikle ilgili maddeler
5.3 İ.Y.U.K’da bilirkişilikle ilgili maddeler
5.4 Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelik
6. BİLİRKİŞİLİK UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
6.1 Genel olarak uygulamada yaşanan sorunlar
6.2 Çözüm önerileri
7. EKLER
7.1 Soruşturma dosyası bilirkişi görevlendirme tutanağı örneği
7.2 Ceza mahkemesi bilirkişi görevlendirme tutanağı örneği
7.3 Hukuk mahkemesi bilirkişi görevlendirme tutanağı örneği
7.4 Bilirkişi raporu ve dava dosyasının teslimine ilişkin dilekçe örneği
7.5 Soruşturma dosyasında bilirkişi ücret kararı örneği
7.6 Hukuk mahkemesi bilirkişi ücret kararı örneği
7.7 Ceza mahkemesi iddianame değerlendirme kararı örneği
7.8 Ceza mahkemesi tensip zaptı örneği
7.9 Hukuk mahkemesi tensip zaptı örneği
7.10 Müzekkere örnekleri
7.11 T.C.Merkez Bankası reeskont işlemlerine uygulanan faiz oranları
7.12 Kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları
7.13 T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen, 01.01.2010 tarihinden itibaren kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranları
8. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
8.1 Soruşturma dosyası bilirkişi raporu örnekleri
8.2 Ceza mahkemesi bilirkişi raporu örnekleri
8.3 Sulh hukuk mahkemesi bilirkişi raporu örnekleri
8.4 Asliye hukuk mahkemesi bilirkişi raporu örnekleri
8.5 İş mahkemesi bilirkişi raporu örnekleri
8.6 İcra (Hukuk) mahkemesi bilirkişi raporu örnekleri
8.7 İmza ve belge incelemesi bilirkişi raporu örnekleri
8.8 Özel amaçlı bilirkişi raporu (uzman mütalaası) örnekleri

İSTANBUL BİLİRKİŞİLER DERNEĞİ ve İSTANBUL BAROSU
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BİLİRKİŞİLİK
KONULU BİLİRKİŞİ EĞİTİM SEMİNERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR...

Seminer Tarihi : 13 Mart 2010 Cumartesi
Seminer Saati : 10:00 - 17:00 arası
Yer : Askeri Müze ve Kültür Merkezi
Harbiye - İSTANBUL

SEMİNER PROGRAMI

1.OTURUM

Konu : CEZA MUHAKEMESİNDE BİLİRKİŞİLİK
Moderatör : Prof.Dr. Erdener YURTCAN (İst.Üniv.Hukuk Fakültesi)
1- Prof.Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU (İst.Üniv.Hukuk Fakültesi)
2- Doç.Dr. Ümit KOCASAKAL (Galatasaray Üniv.Hukuk.Fakültesi)
3- S.M. Mali Müşavir Yaşar ASLAN (İst.Bilirkişiler Derneği Başkanı)

2. OTURUM

Konu : MEDENİ USUL HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK
Moderatör : Av. Kazım KOLCUOĞLU (İst.Barosu E.Başkanı)
1- Prof.Dr. Selçuk ÖZTEK (Maltepe Üniv.Hukuk Fakültesi)
2- Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniv.Hukuk Fakültesi)
3- Av. Tamer HEPER (Gazeteci - Yazar)
4- Av. Yalçın ÇAKICI (Belge İnceleme Uzmanları Derneği Başkanı)

SEMİNERE KATILIM İÇİN İSTANBUL BİLİRKİŞİLER DERNEĞİ 'NİN
http://www.bilirkisiler.org.tr/ sayfasından kayıt yaptırmak gerekiyor.


İSTANBUL ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU
2010 YILI KESİNLEŞEN BİLİRKİŞİ
LİSTESİ AÇIKLANDI...
Listeyi görmek için buraya tıklayınız...


7 GÜN İÇİNDE MUHATABINA
TEBLİĞ EDİLMEYEN TRAFİK PARA CEZALARI
YASAL OLARAK GEÇERSİZDİR.

Trafik ceza tutanağının tutulduğu tarihten
itibaren, ceza ihbarnamesinin 7 gün içinde
muhatabına tebliğ edilmesi gerekmektedir.
Trafik cezasına ilişkin ceza ihbarnamesi
7 gün içinde tebliğ edilmemiş ise
Sulh Ceza Mahkemesine başvurmanız halinde
mahkeme, ceza ihbarnamesinin
yasal süresinde tebliğ edilmediği gerekçesi
ile cezayı tamamen kaldırmaktadır.

Cezanın İptaline Ait Mahkeme Kararı İçin Buraya Tıklayınız...
Konuya İlişkin SABAH Gazetesinin haberi için tıklayınız...
2010, İstanbul, Bilirkişi, Bilirkişi Listesi, Yemin, Bilirkişilik

DAVALARINIZDA
DAHA ÇABUK SONUCA ULAŞMAK İÇİN
BİLİMSEL UZMAN MÜTALAASI
ALABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?

5271 Sayılı CMK'nun 67/6. maddesine göre, Cumhuriyet
Savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya
kanuni temsilci yargılama konusu ile ilgili olarak
uzmanından bilimsel mütalaa alabilir.

Bilimsel uzman mütalaası almak, mahkeme huzurunda
kendi bilginizle izah etmeye zorlandığınız veya kısıtlı
duruşma süresi içinde ayrıntıları ile izah etme imkanı
bulamadığınız hususların ayrıntıları ile raporlanması ile
mahkeme heyetinin anlayabileceği şekilde izahına
imkan vermektedir.

Hukuki davalarda da dava açılmadan önce konu ile ilgili
uzman mütalaası almak ve davayı bu mütalaaya
göre açmak yargılama sürecini önemli ölçüde
kısaltacaktır. Uzman mütalaasının yargılama süreci
esnasında da alınması mümkündür. Bu şekilde de
davanın kısa sürede neticelenmesine katkıda
bulunacaktır.

İSTANBUL BİLİRKİŞİLER DERNEĞİ bilimsel uzman
mütalaası almak istediğiniz 58 değişik uzmanlık dalında
derneğimiz üyesi bilirkişilere yönlendirerek,
tarafsız, objektif, bilimsel rapor alabilmeniz için sizlere
yardımcı olmaya hazırdır...


İstanbul Bilirkişiler Derneği Başkanı YAŞAR ASLAN 3 Şubat Salı günü Saat: 09.30 'da BEST FM'de Gazeteci MURAT ERDİN'in sunduğu
KONUŞAN TÜRKİYE programının konuğu oldu...
Bilirkişi derneği başkanı Yaşar Aslan Best FM yayınında


Bilirkişi Derneği Başkanı Yaşar Aslan Kanal B TV. haberiİstanbul Bilirkişiler Derneği Başkanı Yaşar ASLAN bilirkişi ve bilirkişilik kurumu hakkında Kanal (B)televizyonunda 07.11.2008 günü 20:00 Anahaber bülteninde açıklamalarda bulunmuştur. Haber görüntüsü için bu linki tıklayınız...Bilirkişi Yaşar Aslan Aktüel Dergisi Röportajı
İstanbul Bilirkişiler Derneği Başkanı
Yaşar ASLAN ile bilirkişi ve
bilirkişilik hakkında yapılan
röportaj, haftalık AKTÜEL
dergisinin 13.11.2008
tarihli 175. sayısında
yayınlanmıştır.

(Röportajı okumak için yandaki
dergi resminin üstüne tıklayınız...)

Nasıl bilirkişi olunur?
Bilirkişilik için nereye başvurulur?
Bilirkişi olmanın şartları ve
Müracaat süreleri...

Yaşar Aslan Skytürk TV'de

Yaşar Aslan Skytürk TV'de 
İstanbul Bilirkişiler Derneği
Başkanı Yaşar ASLAN
22.12.2010 tarihinde Skytürk
TV'de canlı yayın konuğu olarak
bilirkişilik konusunda açıklama-
larda bulundu... Yayını izlemek
için resmin üstüne tıklayınız...

Star Gazetesi Röportaj

Star Gazetesi Röportaj
İstanbul Bilirkişiler Derneği
Başkanı SMMM Yaşar ASLAN 'ın
bilirkişilik kurumu ile ilgili
14.03.2010 tarihinde STAR
gazetesinde yayımlanan
röportajı için resmin üstüne
tıklayınız...

Bu Sitede Ara

Site İstatistikleri

Ziyaretçiler: 271445

Kimler Sitede

Saat

Üç Günlük Hava Tahmini

ISTANBUL

Döviz Kurları


SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA -